Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Gió Chướng Từ Trung Quốc

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.







Thai nơi gửi Chicago :

Các chương trình tạp chí không nghe được chọn vẹn, chỉ nghe được phần đầu, đề nghị quý đài sửa chữa lại mục này.

11/06/2014 00:17

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang