Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Các quốc gia giữa trận thương chiến

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Trên Amazon 99% là hàng Trung Quốc mượn tên VN

18/04/2019 18:36

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang