Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hội Nghị Trung Ương Kỳ Bốn tại Bắc Kinh

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.John Nguyen nơi gửi VA, USA :

Another excellent analysis by Mr. Nguyen. So impressed with his vast knowledge of China's political and economic system. No Chinese experts could offer a better view of today's China than Mr. Nguyen.
Waiting for more great analysis from Mr. Nguyen on RFA.
Regards,
J.N

27/10/2014 21:40

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang