Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bệnh Gout (tức thống phong)

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Huỳnh M. Tèo nơi gửi Washington Metropolitan :

Giáo sư Đông Y Hải Thước ở Thành phố Falls Church thuộc Tiểu Bang Virginia, Hoa Kỳ. Đã chữa cho nhiều người khỏi bệnh Gout, Gút, hay là Thống phong từ cả thập niên qua.

02/01/2019 22:14

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang