Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhiều người bị ung thư do béo phì và thừa cân

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyễn Tấn X nơi gửi Cà Mau :

Nhiều đồng-chí "Lảnh đạo Ta"... bị ung-thư do béo phì và tham nhũng 😊

17/12/2014 18:31

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang