Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Trao đổi thư tín với Thính giả 28.12.2012

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.ĐỒNG BÀO VN nơi gửi glorble :

ĐỒNG BÀO VN
CUNG CHÚC TÂN XUÂN "ĐÀI Á CHÂU TỰ DO"
Năm mới thỉnh nguyện "ĐÀI Á CHÂU TỰ DO" đem ra thảo luận về "TỰ DO"
theo chiều hướng mới vì (nó chưa được thảo luận)từ trước.
Đó là TỰ-DO của người bao vây. Và TỰ DO của người bị vây.
Cái "TỰ DO" của người bao vây đòi hỏi là TỰ DO QUẬY PHÁ không cho người bị vây có cái TỰ DO TRẬT TỰ để ổn định phòng thủ.
Xin hỏi "ĐÀI Á CHÂU TỰ DO"có được "TỰ DO" đem đề tài nảy ra thảo luận không ?

28/12/2012 19:31

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang