Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Phạm Thiên Thư và Ngày Xưa Hoàng Thị

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.







Độc giả không muốn nêu tên :

Cám ơn Mặc Lâm. Lời bình trau chuốt và bóng bảy quá, khiến tôi nhớ lại một quảng đời xa củ thân yêu đầy mơ mộng. Xin được copy bài viết của anh để gửi đi cho các bạn học ngày xưa, cùng nhớ lại những kỹ niệm nhiều lưu luyến tuổi học trò. Cám ơn đài RAF.

09/12/2009 16:36

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Cám ơn Mặc Lâm. Lời bình trau chuốt và bóng bảy quá, khiến tôi nhớ lại một quảng đời xa củ thân yêu đầy mơ mộng. Xin được copy bài viết của anh để gửi đi cho các bạn học ngày xưa, cùng nhớ lại những kỹ niệm nhiều lưu luyến tuổi học trò. Cám ơn đài RAF.

09/12/2009 16:36

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Những bài về Văn Học Nghệ Thuật của Mặc Lâm rất hay,lời văn trong những mỗi bài được gọt dũa trao chuốt kỹ lưỡng. Đặc biệt tôi xin cảm ơn Mặc Lâm đã chọn để tài Phạm Thiên Thư nầy, trong đó những bài hát của Phạm Duy phổ thơ PTT đã đi suốt thời niên thiếu, tuổi học trò của tôi. Nhờ bài phát thanh nầy tôi được biết thêm về nhà thơ PTT và những bài thơ của ông, tiếc rằng thời lượng quá ngắn không đủ chuyên chở hết những đề tài quá lớn, đặc biệt đề tài PTT, tôi mong sao có 1 lần nào đó Mặc Lâm trở lại với PTT qua tác phẩm Đoạn trường vô thanh mà tôi vẫn hằng thắc mắc. Cám ơn Mặc Lâm và cám ơn đài RFA.

06/12/2009 07:05

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang