Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhà thơ Phạm Cao Hoàng với “Hành Phương Đông”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.con mọt sách nơi gửi nam bán cầu :

Chắc chắn thi đàn Việt Nam ở ngoại quốc và nội quốc sẻ sập xuống một rất gần ̣ây vì sự lạm phát thi sĩ hay nôm na là nhà thơ xuất sắc chuyên sàng tác những áng thơ 'vĩ đại'theo sự 'tiệp cận' với thơ con cóc. Ngán thay cái mũi v̀ duyên, bài hành hải ngoại con thuyền Nghệ An.

28/06/2014 19:02

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang