Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Lễ Tạ Ơn 2009

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Lễ Tạ ơn mang một ý nghĩa cao đẹp của người Mỹ khi tổ tiên họ đã tìm ra mãnh đất Hứa họ đang sống,cũng như mùa màng gặt hái được để cảm ta Thượng Đế. Vậy đối với người Việt chúng ta đang sống trên quê hương Hoa Kỳ, những thành quả tốt đẹp mà chúng ta gặt hái được trong cuộc sống hiện tại kể từ ngáy chúng ta bỏ nước ra đi, Cảm tạ họ đã cưu mang chúng ta và cho thế hệ con cháu chúng ta được phát huy kiến thức cũng như tự do mà mỗi con người chúng ta có quyền bình đẳng ngang nhau. Happy Thanksgiving.

27/11/2009 08:52

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Ân Tạ
Ân tạ ơn Đài sướng lỗ tai
Chim kêu vượn hót suốt đêm ngày
Quả đất vo tròn bằng quả trứng
Nhân loại tình đầy một gang tay

Nhân loại tình đầy một gang tay
Nghe hoài nghe mãi hay thật hay
Tuoi già lọm cọm rà con chuột
Ân tạ ơn Đài mấy năm nay

Ân tạ ơn Đài mấy năm nay
Chân tình minh bạch rõ gian ngay
Biết rồi nói mãi nghe không chán
Nghe mãi nghe ròi sướng lỗ tai

Nghe rồi nghe mâi sướng lổ tai
Nợ đời có trả lại có vay
Chẳng lẽ lần khân đành quỵt nợ
Thâm tạ ơn Đài chục năm nay

27/11/2009 05:57

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Ân Tạ
Ân tạ ơn Đài sướng lỗ tai
Chim kêu vượn hót suốt đêm ngày
Quả đất vo tròn bằng quả trứng
Nhân loại tình đầy một gang tay

Nhân loại tình đầy một gang tay
Nghe hoài nghe mãi hay thật hay
Tuoi già lọm cọm rà con chuột
Ân tạ ơn Đài mấy năm nay

Ân tạ ơn Đài mấy năm nay
Chân tình minh bạch rõ giam ngay
Biết rồi nói mãi nghe không chán
Nghe mãi nghe ròi sướng lỗ tai

27/11/2009 05:32

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang