Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Mùa hạ, đỏ rực trời hoa phượng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyễn Tấn X nơi gửi Cà Mau :

Nhạc-đỏ Mùa Hoa Phượng Nở: Tu-hú kêu , tu-hú kêu "lời Bác ru , lời Bác ru"... hoa Phượng đỏ đầy giấc-mơ hi-vọng. Hãy nhớ lấy lời Bác... mang trong tim màu đỏ hoa Phượng. 😊

14/06/2015 13:32

    Reply to this comment

Nguyễn Tấn X nơi gửi Cà Mau :

"Nhạc vàng" Nỗi Buồn Hoa Phượng: Mỗi năm đến hè lòng man-mác buồn.. Tiếng ve nức-nở buồn hơn tiếng lòng.. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn.. Màu hoa Phượng đỏ như máu con tim , mỗi lần hè mang kỷ-niệm. Người xưa biết đâu mà tìm ?!

14/06/2015 12:41

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang