Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Cám ơn cuộc đời

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Dung SG nơi gửi VN :

Không còn Thy Nga mục âm nhạc cuối tuần quá ư dung tục chẳng có gì đáng nghe

19/11/2012 07:53

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang