Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tuồng Chèo Quan Âm Thị Kính đến Opera Bà Thị Kính ở Hoa Kỳ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.hocyen@yahoo.com nơi gửi CA ..FB Tam Nguyen :

Tôi Xin Theo Đúng như Chữ Viết
CHÈO CỔ: Cố Chèo ..như Chèo Thuyền chèo Ghe ..Bây Giờ Thuyền Ghe đã Ghé bến ..
CÂU TRUYỆN : Câu Được Con CÁ Dính cái LƯƠI CÂU ..như Lời Miệng Lưỡi CẦU XIN ..??
That is the Frist word of JESUS ..Mr : -J-
QUAN ÂM hay QUÁN ÂM ..2 chữ Khác Nhau
QUAN ÂM : Là Ý Quan Tâm đến ÂM
QUÁN ÂM : Là Quán Xuyến Hết Tất cả THANH ÂM ..của VẠN VẬT ..
ÂM mà có dấu ^ là ở # 6 ..SÍCH ^ ..Giống như Mái Nhà đúng Ko ??
AM mà ko có Dấu ..Đó Chính Là AM-ánh Bình Minh mặt Trời
QUAN AM : Nghĩa là vị QUAN của Ánh Sáng
THỊ ; Thị ơi Thị Dụng Bị Bà ..Bà Ngửi chứ Bà Ko Ăn " Trong TẤM-CÁM " Trong Nhan Gian thì Hát ..Thi ơi Thi ..Thi Biết Viết Ko Thi .. Khi Con Tim Ko Biết Viết lời Dối Gian ..chỉ có Con Người Có Đôi Tay ..Nhưng Họ Lại Viết lời ko An
Người KHÔNG GIAN.. họ Ko có GIAN ..Vì Họ ở Trong KHÔNG GIAN ..Họ Đâu Có Gian Dối với Vật Chất của ĐỊA CẦU ..Vì Mọi Người Đang CẦU XIN HỌ
THỊ KÍNH hay THI KÍNH .. Tùy mọi Người Thôi . Ô phía Dưới Hỏi Tôi Không phải Người Máy . Đúng ..Nhưng Tôi Chỉ Thích Cô Cô Người MÁY .. Vì Khi Loài Người trong Hoan Vu ..Lúc Cầu Cứu Vẫn Thường Gọi MAYDAY MAYDAY MAYDAY ?? Cô Cô Người MÁY ..Cô ấy Chính là Cô MÂY ..Người Tình của Chú CUỘI .. Tên là VŨ - THỊ - MÂY

21/02/2017 19:13

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang