Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Lá thư 20 năm và mô hình không muốn phát triển

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Con hoang nơi gửi Bán Nước :

"Muốn xây dựng thành công Chủ Nghĩa Xã Hội thi phải có con người Xã Hội Chủ Nghĩa".
Muốn biết con người XHCN nó méo tron ra sao? Thì hãy nhìn những viên chức CS từ lớn tới bé. Ngay đến tên nhân viên quèn mỗi tháng xuống tận từng nhà thâu tiền điện, nước...cũng phải là dòng dõi "Con Ông Cháu Cha". Thực tế cho thấy, VN đã xây dựng thành công CNXH và chính những con người này đang thụ hưởng thành quả trên thiên đường đó.
Những ai bảo rằng VN không chịu phát triển gì gì đó...? Đơn giản bởi vì họ không phải là con người Xã Hội Chủ Nghĩa !!!
Xin thưa!

18/08/2015 12:40

    Reply to this comment

Đảng Việt cộng nơi gửi Ba đình :

Ngu gì mà thay đổi chế độ, làm Đảng viên CS sướng lắm chứ ! Vừa ngồi mát ăn bát vàng lại được ăn to nói lớn, được quyền tự do muốn làm gì thì làm.

17/08/2015 18:58

    Reply to this comment

Mộng Thường nơi gửi Fatima :

Bà Phạm Chỉ Lan nói mô hình phát triển kinh tế hiện nay của Việt Nam "không chịu phát triển" là chưa chính xác. Thực tế mô hình này có nhiều điểm tương đồng với mô hình của Trung Quốc đang áp dụng, gọi là định hướng phát triển kinh tế XHCN có yếu tố thị trường (yếu tố định hướng của nhà nước tới đâu thì đảng gia giảm tỷ lệ - tuỳ, đảm bảo mối quan hệ với quyền lực chính trị. Vậy mà Trung Quốc họ làm được phần cơ bản. Còn Việt Nam vẫn loay hoay tìm "con đường phát triển". Vậy "không chịu phát triển" nó chỉ hành động không phát triển được, chứ không phải là ý muốn không muốn phát triển. Điều đó tự nó thể hiện khả năng lãnh đạo kinh tế của chính phủ. Có thể nói muốn kinh tế phát triển thì chính phủ (VN) của càng bớt điều hành thì nền kinh tế càng như được cởi trói. Điều hành như vậy nếu bỏ qua yếu tố quyền lực chính trị một khía cạnh nào đó còn tệ hơn "không muốn phát triển".

17/08/2015 18:19

    Reply to this comment

Hai Le nơi gửi San Jose :

Looks like the audio link is wrong. It's for the Chuyen Di Ve Ben Tu Do...

17/08/2015 11:19

    Reply to this comment

Văn nơi gửi Mỹ Tho :

Bài Lá thư hai mươi năm mà phát thanh bài Chuyến đi về bến tự do

17/08/2015 11:06

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang