Anonymous says:
04/04/2010 02:30

- Giỏi đàn áp Tôn Giáo.
- Giỏi cướp đất Nông Dân.
- Giỏi rút rỉa Công Nhân.
- Với ngoại ban co đàu rút cổ.
- Thật vô cùng xáu hổ.
- KHỔ.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang