Khoa học Môi trường

Sơ đồ và vị trí xây dựng dự án khu liên hợp nhà máy thép Cà Ná tại Ninh Thuận.

Ý kiến chuyên gia về dự án thép của Tôn Hoa Sen tại Cà Ná

Thông tin về dự án thép do Tập đoàn Tôn Hoa Sen Việt Nam tại Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục gây bão dư luận tại Việt Nam.

Xem toàn trang