Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nông dân tự chế máy xử lý phế phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ vi sinh

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Theo nơi gửi Mong cái :

Tất cả nọi dịch vụ ,mọi ngành ,nếu biết khai thác tài năng của con người,thì đất nước mới tiến bộ . Tự cho mình là tài ba ,lỗi lạc,không muốn nghe ai ,tất thụt lùi ,thoái hoá .

19/12/2014 09:36

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang