Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Giải cải lương thời Đệ Nhứt và Đệ Nhị Cộng Hòa

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Thoi nơi gửi Saigon :

Phải bảo vệ bản sắc văn hoá của dân Việt, bằng không,bè lũ cuồng tín,cực đoan,vọng ngoại đang xô dần VHVN xuống hố ! !

31/12/2014 04:38

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang