Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Giới trẻ Việt Nam với Tết Tây

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyễn Tấn X nơi gửi Cà Mau :

Tết Tây ở Việt Nam rất là vui vẻ hạnh phúc , ăn ngon mặc đẹp.. Marx House A Go Go !

31/12/2014 19:05

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang