Café Wifi

Nhóm No-U tham dự Giải bóng đá " Doanh nhân cống hiến", ảnh chụp ngày 16-07-2012.

Nhóm No-U và một năm chống Trung Quốc

Café wifi kỳ này sẽ cùng thảo luận với 3 thành viên nhóm No-U, một nhóm đã được thành lập với mục tiêu để bày tỏ quan điểm trước việc Trung Quốc gây hấn cũng như bày tỏ lòng yêu nước của mình.

Xem toàn trang