Trăn trở của Nhà giáo về giáo dục Việt Nam

Khánh An mời quý vị hội ngộ với các giáo viên đã và đang giảng dạy ở các cấp trường khác nhau tại Việt Nam để nghe ý kiến, quan điểm của họ về những vấn đề xung quanh nền giáo dục Việt Nam.
Khánh An, phóng viên RFA
2010-06-18
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Từ trái qua: GS Nguyễn Huệ Chi, Nhà giáo Phạm Toàn, Luật sư Cù Huy Hà Vũ.
Từ trái qua: GS Nguyễn Huệ Chi, Nhà giáo Phạm Toàn, Luật sư Cù Huy Hà Vũ.
Photo courtesy of nhkienblog

Xem toàn trang