Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Để có một xã hội trung thực và ngay thẳng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Thầy Bói Không Mù nơi gửi Vp Thủ Tướng :

Trung thực là cái cóc khô
Biết gì mà cứ tô hô cái mồm
Nhiều thằng bị tóm sống còm trong lao
Việt Nam này chỉ mình tao
Đương kim Thủ Tướng làm sao thì làm.

29/08/2012 06:14

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Khi tôi khinh rẻ một cái gì đó , tôi không cần thiết nhắc nhở đến nó , vì tôi quảng cáo không công cho nó , đó là business-mind ( ví dụ nhắc đến nhà nước Cộng Sản VN) !
Ở 1 quan niệm mới 2011 , chúng ta nên nói đến những vấn đề vui , sexy, hay ngộ nghĩnh để làm vui khán thính giả .
I think RFA is better than Nguyen ngoc Ngan & Nguyen cao Ki Duyen !

30/08/2011 22:48

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Khi tôi khinh rẻ một cái gì đó , tôi không cần thiết nhắc nhở đến nó , vì tôi quảng cáo không công cho nó , đó là business-mind ( ví dụ nhắc đến nhà nước Cộng Sản VN) !
Ở 1 quan niệm mới 2011 , chúng ta nên nói đến những vấn đề vui , sexy, hay ngộ nghĩnh để làm vui khán thính giả .
I think RFA is better than Nguyen ngoc Ngan & Nguyen cao Ki Duyen !

30/08/2011 22:48

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang