Anonymous says:
20/09/2010 06:14

Phải dùng từ "thần tượng hóa" mới đúng, thay vì "thần tượng" dùng như một động từ.

Anonymous says:
14/11/2019 18:30

Than tuong la mot danh tu. Than tuong hoa la dong tu. !!!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang