Nhiều sinh viên ở lại hè để đi làm thêm

Sinh viên và chuyện kiếm tiền

Việc học như một giấc mơ và nếu như với nhiều học sinh thành phố, con ông cháu cha thì việc đỗ đạt vào một trường nào đó chỉ là một thủ tục để hợp thức hóa cái chức sau này của họ thì với các học sinh nghèo nông thôn lại khác...

Xem toàn trang