Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ngày thầy thuốc VN và những người lao công bệnh viện

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Quý Cali nơi gửi California :

Tại sao lại dung chữ HỘ LÝ ??? mà không dung chữ LAO CÔNG ???

08/03/2014 20:21

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang