Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nông dân bỏ ruộng, thanh niên bỏ làng lên thành phố

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Hoàng Tre nơi gửi VN :

Làm ruộng ,tay cầm cái cuốc ,cuốc đất suốt ngày ,gieo trồng cả tháng ,cần cù lao khó ,cuối cùng lợi tức không bằng kẻ đi hốt rác hàng ngày ở thành phố !!
Những nông dân may mắn có con trâu kéo cày thay chân tay lao động ,cũng chỉ vừa độ nhật mà thôi ,khó kiếm ra manh áo tốt !
Làm sao bám víu ,trụ được cái lủy tre nhà lá !!
Sản xuất nông nghiệp ,với dụng cụ thô sơ, mà luá gạo xuất cảng vẫn lên cao ,mới hay sức lao động của người nông dân VN qúa ư
nhọc nhằn ,lao khổ !

11/07/2018 09:38

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang