Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Thanh niên Huế luồn rừng sang Lào làm việc

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.HOABINHCHOVN@GMAIL.COM nơi gửi USA :

HUE. OI HUE CUA TA, TA CO HUE TU HOA.....HAI NGOAI DUA TIN, DAU BUON, XOT XA, NHUNG KHI NHA NUOC VIETNAM, CAC CONG TY, THANH PHO, XIN KET NGHIA LAM AN, VOI CAN THO +RIVERSIDE, IRVINE, NHA TRANG, ...THI LAI TAY CHAI, CHUI , DUOI, ..CON TRUNG QUOC SANG LAM AN, THI NOI DANG CONG SAN, NHA NUOC VN BAN NUOC...CON RUONG DONG, NHAN DAN, THI LAO DAO, KHONG CO VIEC LAM ..DAY TIEM NANG MA CHUNG TA KHONG THAY. LANH DAO, TAI SAO LAI DE NHAN DAN, BO VO? VI NGUYEN BA THANH, TRAN HUYNH DUY THUC, LE CONG DINH, NHAN TAI...DANG BI TU? NHAN DAN KHONG NGUOI HUONG DAN...40 NAM, TAI SAO CAC TO CHUC HAI NGOAI, CU TAY CHAY, CHUI DUOI NHA NUOC VN, DA DANG, DAN CHU, NHAN QUYEN, ...THI PHAI BAOTU, NOI COM, TRUOC...THU TUC DAU TIEN. HY VONG CAC DAI, KHONG MAI DUA TIN, MA PHAI GIUP VN, CO NHIEU CONG TRINH, CAN BANG, NHU SINGAPORE?? BAI VIET CO NOI DUNG, HAY NOI XAU NHA NUOC? NEU DUNG, THI BAN LA SINH VIEN, DAI GIA O VN, BAN CO CAU TRA LOI, HAY GOP MOT BAN TAY CHO " OI HUE CUA TA, TA CO HUE TU HAO KHONG? HAY VAN NOI MAI VE 30/ 4, CO VANG BA SOC, VA PHIM TRUYEN HONG KONG...CHINH CACH QUAN TAM DEN CAI CAN...NEED, THAY VI WANT, CAC TUONG DAI TON KEM, TUONG KHONG TU? MOT KE HOACH TAI TINH, NEM DA GIAU TAY: DUA NGUOI DI SAN LAO, SANG ANH, LAM CU LY, LAM DAU...VA DUA NGUOI TQ VAO VN, LAY GAI VN, NHU TRUOC DAY O Q 5, 6, VA CON GAI VN DI SANG LAM DAU TQ...KHONG PHAI DI BANG BIEN GIOI, BIEN CUONG, MA DI BANG NHIEU CON DUONG, KE HOACH TAI BA, CUA ANH BA, MA ANH EM VN, VAN BAN RON, 30 THANG 4, 40 NAM, NOI, CHUI, DUOI, VAN CHUA DU.........." ME MONG CON MAU BUOC VE NHA, ME MONG CON DUA CON CUNG CHA, OI DUA CON CUNG CHA QUEN HAN THU"....VN CO THE NHIN LA NGUOI HUNG, VNCH VA VIET BAC, LAM XU MANG THIENG LIENG GIAI QUYET CHIEN TRANH LANH, HAY NHIN LA NAN NHAN, CUA SU CHIEN TRANH, HAY CUNG CO THE NHIN LA MOT DAT NUOC, KHONG THO LAY CHUA, MA TRONG THANH KINH, NEU BAN CHOI BO CHUA, THI CAN NHA CUA BAN SE CHAY...HY VONG BAI DOC HOM NAY, LAM TINH THUC TRONG NUOC: VA HAI NGOAI, HO , VA VNCH ..LA TRI THUC, SONG NHAN TINH, CON BAY GIO, HIEN DAI, MO CUA, CON NGUOI CHI CO TIEN...DUNG VOI TIEN HOA CUA THOI DAI...NHIN CAC EM KHAT KHAO CONG VIEC, THAY TOI QUA...VA CO PHAI NHU VAY, HAY HAI NGOAI THEM BOT? LANH DAO, CAN NHIEU LY QUANG DIEU? NHUNG TAI SAO CA NUOC IM LANG? RUONG DONG, CON NGUOI,...CHUNG TA CON CHAN CHO GI NUA. DA CANH, ..TRONG RUONG DA CANH...

11/06/2015 19:24

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

mieng an bi quan tham va Tau cuop nhan minh thieu cong viec de moi sinh nen phai tha Phuong cau thuc ,khi di den cac nuoc thi nhung nguoi bi doi nen doi an vung tung lam lieu xay ra nhung chuyen tieu cuc lam mat quoc the ..nao la trom cap di diem that la xau ho...quan tham thi song tren nha lau xe hoi va nhan thi thieu an thu hoi cong ly o dau?

03/06/2015 20:25

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

quan tham cang ngay cang giau ,datnuoc viet ma cong dan tau day ray khap moi mien con dan minh thi doi khong co viec phai di tha Phuong cau thuc va bi khinh re that la nhuc nha

30/05/2015 14:59

    Reply to this comment

Lê Dan nơi gửi quang binh VN :

Bao giờ mới tiến tới XHCN Pác Bí trọng ơi? Người dân ba miền chúng tôi khổ,đói quá nhiều rồi!các bác có nghe tiếng than của người dân Huế chúng tôi "luồng rừng trốn sang Lào làm thuế kiếm cơm không?" Từ ngày có đảng vào đây mình đói dài dài !!

25/05/2015 15:45

    Reply to this comment

Nguyễn Tấn X nơi gửi Cà Mau :

Hội từ-thiện Mác Lênin... xóa-đói giãm-nghèo cho Giai cấp Vô sản và Dân Oan Việt Nam. 😊

21/05/2015 11:56

    Reply to this comment

nhân chứng nơi gửi vn :

Lào và Campuchia kinh tế đang đi lên,lãnh đạo của họ là nhũng người có trách nhiệm với đất nước. Người Việt tha phương cầu thực,đói ăn vụng túng làm liều...nhục nhã thay cho lớp lãnh đạo CS du côn thất học Việt Nam.

21/05/2015 01:12

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

cong viec de danh cho Tau dat viet se duoc Tau chiem nguoi viet khong co moi sinh nen tha phuong cau thuc....

20/05/2015 20:05

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang