Trung Quốc và bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông- CoC (minh họa)

ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy COC

Nguyên thủ những nước thành viên Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á - ASEAN và Trung Quốc vào ngày 14 tháng 11 cho biết có tiến triển trong công tác duy trì hòa bình tại khu vực tranh chấp Biển Đông.

Xem toàn trang