Bản đồ khu vực biển Đông

Chuyên gia quốc tế: Tuân thủ luật pháp quốc tế để giải quyết vấn đề Biển Đông

Đó là nhận định được các chuyên gia pháp lý Việt Nam và quốc tế, các học giả hàng hải và các nhà ngoại giao đưa ra tại buổi ‘Đối thoại biển lần 3: Luật quốc tế và Biển Đông’ do Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) tổ chức hôm 11 tháng 6 tại Hà Nội.

Xem toàn trang