Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc về Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN lần thứ 50 tại Manila ngày 6 tháng 8 năm 2017.

Đàm phán COC: hành trình còn dài và nhiều gian nan

Kể từ khi Trung Quốc và ASEAN thống nhất được bộ khung Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông cho đến nay, giới quan sát từ Hà Nội có sự nhìn nhận đặc biệt về COC dưới góc độ lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Xem toàn trang