Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
16/07/2021 12:25

Tao, họ Tạp, tên Cạn Bình, chỉ có tao mới có độc quyền, độc diễn... hát Kà ra Ô.Kê !

Tao là vua, vua là tao. Chống tao là chống vua.
Tao là luật, luật là tao. Chống tao là chống luật, luật tao là luật đạo tặc.
Tao là Đảng, Đảng là tao. Chống tao là chống Đảng, Đảng tao là Đảng đạo tặc.
Tao là Tổ quốc Trung Cộng, Tổ quốc Trung Cộng là tao. Chống tao là chống Tổ quốc.... nghe chưa, hiểu chưa, biết chưa...

P.S. Tại sao RFA không có những tranh " hí họa "... của các hí họa sĩ Việt Nam ta thi hay biết mấy nhỉ ?

Hung Viet, Canada
Hung Viet, Canada says:
17/07/2021 15:20

Tôi muốn hát bản nhạc nào là quyền tự do của tôi. Tại sao Đảng cấm tôi được?

Dân Bạc Liêu
Dân Bạc Liêu says:
18/07/2021 10:32

Những tên độc tài lúc nào cũng sống trong nỗi lo sợ cái ngày nhân dân đồng lòng đứng lên “ làm thịt “ chúng nó để gởi xuống âm phủ?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang