Công trình xây dựng trụ sở UBND xã Cổ Lũng bỏ hoang và đang xuống cấp

Các công trình tiền tỉ bỏ hoang do thiếu kinh phí

Công trình trụ sở xã Cổ Lũng, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hoá) được xây dựng từ năm 2016 với nguồn vốn đầu tư gần 5 tỉ, nhưng sau thi công một năm, nhà thầu dừng thi công đến nay, khiến nhiều hạng mục đã xây dựng xuống cấp trầm trọng.

Xem toàn trang