Ảnh minh họa: Cảnh sát Campuchia với một tội phạm Đài Loan tại Phnom Penh.

Việt Nam bắt giữ 6 nghi phạm Đài Loan lừa đảo viễn thông

Mười hai nghi phạm lừa đảo viễn thông, trong đó có 6 người Đài Loan, vừa bị bắt giữ ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Xem toàn trang