Ông Nguyễn Hữu Linh đến tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 25/6/2019

Tòa trả hồ sơ để điều tra lại vụ Nguyễn Hữu Linh

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra "tay trái của Nguyễn Hữu Linh" làm gì trong khi hôn cháu bé.

Xem toàn trang