Cựu chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh viếng cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Dinh Thống Nhất hôm 14 tháng 6 năm 2008.

Cựu chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh từ trần

Ông Lê Đức Anh, đại tướng cựu chủ tịch nước Việt Nam, từ trần vào lúc chiều tối ngày 22 tháng 4 tại nhà Công vụ số 5A, phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

Xem toàn trang