Ảnh minh họa: xét nghiệm vi-rút Covid-19 tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 7 năm 2021.

Bộ Y tế cấp phép 19 loại test nhanh kháng nguyên nCoV

Bộ Y tế Việt Nam vừa cấp phép sử dụng 19 loại test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, gồm cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng, giá bán do đơn vị cung ứng công bố từ 100.000 - 200.000 đồng.

 Tranh chấp Biển Đông
TV online
View Full Site