Thuốc là chiếm hơn 5.3% thu nhập của những gia đình nghèo

Hơn 45% đàn ông Việt Nam nghiện thuốc lá

Hơn 45% đàn ông Việt Nam hút thuốc lá là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Cung cấp thông tin và truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh hồi tuần trước do Bộ Thông tin và Truyền thông và Healthbridge, tổ chức phi chính phủ chuyên về các vấn đề sức khỏe ở những người dễ bị tổn thương tổ chức.

Xem toàn trang