Buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng từ ngày 17 đến 19/10/2018 ở Hà Nội

Báo cáo công tác kiểm tra đảng viên

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 23 tháng 1 tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của đảng năm 2018 và bàn phương hướng, nhiệm vụ cho năm nay 2019.

Xem toàn trang