Những hình ảnh về phong trào tiếp sức tuyệt thực, đòi trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

Các tổ chức XHDS gởi thư cho nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

Các tổ chức xã hội dân sự hôm 12/9 đã gởi một thư ngỏ cho nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu trả tự do cho Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức.

Xem toàn trang