VN ký kết với UN 480 triệu đô la phát triển kinh tế

480 triệu đô la tổng ngân sách thực hiện kế hoạch hợp tác chung mới được ký kết sáng nay giữa Bộ KH Đầu tư Việt Nam, đại diện LHQ và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM). Ngân khoản này dành cho giai đoạn 2012 – 2016.
RFA
2012-03-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Kế hoạch hợp tác chung này nhằm trợ giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020.

3 lĩnh vực trọng tâm trong giai đoạn trước mắt 2012 – 2016 gồm hỗ trợ VN đạt được tăng trưởng bền vững, bình đẳng; tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu có chất lượng, bảo trợ xã hội và tăng cường quản trị công.


Xem toàn trang