Giảm một nửa lượng đại biểu HĐND cho niên khóa tới

Sau đợt bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016 sắp tới, số lượng đại biểu HĐND dự kiến sẽ giảm gần một nửa.
RFA 16.02.2011

Share
Hiện tại, Hà Nội có hơn 160 đại biểu, và theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, số lượng này sẽ không vượt quá 95 người.
Với việc giảm số lượng lớn đại biểu, khó khăn sắp tới của Hà Nội là phải xem xét cơ cấu của cơ quan này trên nguyên tắc đảm bảo tính đại diện hợp lý.
Hướng xử lý của Hà Nội sẽ là ưu tiên đại biểu đại diện cho 29 quận huyện, đồng thời rút bớt đại biểu của các sở ngành, đoàn thể, chính trị, xã hội.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang