Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhật Bản hãy thúc giục Việt Nam tôn trọng nhân quyền

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.ABC nơi gửi Hamilton :

Nhật bản thúc giục Việt nam hãy tôn trọng nhân quyền chư ạ...

28/05/2018 21:22

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang