Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việc đàn áp biểu tình của chính quyền Việt Nam bị tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền LHQ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Khủng-bố Việt Cộng là quân đội giữ-gìn hòa-bình của Liên Hợp Quốc!

27/06/2018 20:39

    Reply to this comment

msnhut@yahoo.com nơi gửi Vancouver :

Hội đồng nhân quyền chỉ nói chứ không có tác dụng gì? Nếu có uy quyền thì VN đâu dám vi phạm nhân quyền. Vì thế, Mỹ rút ra khỏi là phải, HĐ NQ thể hiện uy quyền đối với VN xem?

27/06/2018 16:49

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang