Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhà hoạt động bị giam cả năm mà không được đưa ra xử

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

Chiều qua mới xem Nghé Lữ phỏng vấn chị của Hồng. Tìm kiếm dân chủ mà là tội sao?. Tội nghiệp cháu bé con chị...
cộng sản là lũ súc vật

07/09/2019 01:03

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang