Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
06/07/2021 12:16

Điều luật 117 của Đảng Búa Liềm, do Đảng Búa Liềm, vì quyền lợi của Đảng Búa Liềm, không phải là điều luật của toàn dân Việt Nam, do toàn dân Việt Nam, vì quyền lợi của toàn dân Việt Nam, đã vi hiến, vi phạm chính Hiến pháp Búa Liềm, vi phạm các công ước quốc tế và Liên Hiệp Quốc về tự do, nhân quyền, dân chủ, dân quyền.

Điều luật 117 là của một chế độ Đảng là Nhà nước và Nhà nước Việt Cộng là Đảng Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc đoán, độc tôn...
độc quyền làm vua, làm luật, hành luật, xử luật các luật pháp của Đảng Búa Liềm, do Đảng Búa Liềm, vì quyền lợi của Đảng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, công an, con buôn, tài phiệt Búa Liềm, và độc quyền vi phạm, phạm luật, phá chính luật pháp của Đảng Búa Liềm.

Toàn dân Việt Nam, từng người công dân Việt Nam, có bổn phận, có trách nhiệm, có toàn quyền chính đáng, chính danh, chính nghĩa
Đéo phải theo, đếch thèm tuân... bất tuân, bất chấp, bất khúât... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động.

Một người công dân Viêt anh hùng, dám ăn, dám nói, dám làm, dám thực thi quyền làm người, dám vào tù, bị vào tù.
Ngàn ngàn người công dân Việt hùng anh, dám ăn, dám nói, dám làm, dám vào tù, dám thực thi quyền làm người,
xung phong Đứng lên đáp lời sông núi... tiên phong Đứng Lên, Lên Tiếng... Stand Up, Speak Out...

Đòi hỏi Tự do, Nhân quyền, Dân chủ, Dân quyền... Đòi hỏi Công lý, Công bằng, Công tâm
Cho nhà đấu tranh anh hùng Đỗ Nam Trung
Cho 300 anh hùng tù nhân vì lương tâm Việt Nam, vì tự do ngôn luận và báo chí, vì tự do chính kiến, vì tự do tôn giáo
Cho trăm ngàn ngàn tù nhân oan Việt Nam, vì án oan, án bỏ túi, án móc túi
Cho trăm ngàn ngàn dân oan Việt Nam, bị cướp đất, cướp nhà, cướp ruộng, cướp tài sàn vì luật đất đai của Đảng Búa Liềm.
Cho triệu triệu dân lành Việt Nam bị cướp tự do, nhân quyền, bị cướp dân chủ, dân quyền, bị cướp tương lai.

Unity in Diversity, Diversity in Unity... One for All, All for One... No One Left Behind...

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang