Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
05/03/2021 09:53

Hiến pháp đảng Việt Cộng làm, nhà nước Búa Liềm vi hiến,
Nhân dân Việt Nam không làm, nhân dân Viet Nam deo phai theo.

Luật pháp đảng Việt Cộng làm, nhà nước Việt Cộng phạm pháp.
Nhân dân Việt Nam không làm, nhân dân Việt Nam đéo thèm theo.

Luật Việt Cộng, vi hiến, bất chính, bất công, bất nhân, bất lương.
Dân Việt Nam, bất khuất, bất tuân, bất chấp... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động.

Đảng Búa Liềm tất liệt, Dân tộc Việt bất diệt.

Ý dân là ý trời...
Ý Dân Việt là ý Trời, ý Đoan Trang...Tư do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền... Đa đảng, Đa tài, Đa dạng, Đa năng, Đa hiệu cho dân tộc Việt.

vietcong Hanoi Vietnam
vietcong Hanoi Vietnam says:
06/03/2021 10:08

Vì : tương lai của Dân Tộc Việt,vì Tự Do & Hạnh phúc của toàn Dân ! Toàn thể ĐỒNG BÀO và nhất là TUỔI-TRẺ chúng ta theo GƯƠNG của Phạm Đoan Trang :"Ở đâu CẦN có thanh-niên ! Ở đâu KHÓ có thanh-niên (côn an & cộng sản đã nói mà !)" Toàn DÂN VIỆT trong & và ngoài NƯỚC chúng ta hãy cổ động theo câu nói của cộng sản ! Đồng Bào phải hành động để đòi lại Những quyền căn bản mà Ông TRỜI đã ban cho chúng ta : ĐẤTNƯỚC - CHÍNHQUYỀN - NHÀCỬA - ĐẤTĐAI & RUỘNGVƯỜN mà ! Cộng sản đã cướp của ĐỒNG BÀO . TỰ DO là Luật & Quyền cho mọi Dân tộc trên thế giới ! Nhưng chúng ta không biết GIỮ (nắm) - không biết ĐÒI (đấu tránh) ! Thì không bao giờ có được.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang