Anonymous says:
09/11/2020 13:50

Viện trợ cho Việt Nam là khuyến khích và hổ trợ cho cán bộ, đảng viên Cộng sản VN càng nổ lực bám chặt vào "độc quyền" lảnh đạo, "một mình" hưởng thụ. Đó là gián tiếp tạo đau khổ và lạc hậu cho cả dân tộc Việt Nam...

Anonymous says:
15/11/2020 12:57

Hoan hô chính phủ Canda, Úc đã chọn viện trợ cứu lụt qua các tổ chức quốc tế như Oxfarm, CARE, Unicef như vậy mới tới tay người dân. Nếu gởi qua MTDT (mặt trận dối trá), thi cán bộ cộng sản sẽ chia nhau chén hết.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang