Tất cả các ý kiến của bạn đọc về AirAsia hủy bỏ thành lập liên doanh tại Việt Nam lần 4

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.LeHang nơi gửi Germany :

AirAsia là một hãng hàng không rẽ tiền, để phục vụ cho dịch vụ rẽ tiền, thì AirAsia cần có những phi trường "miễn phí" và dịch vụ rẽ tiền tại những quốc gia nghèo.

Thời buổi nay, thì máy bay đã dư rất nhiều, nhưng cái khó là các hãng hàng không rẽ tiền không có tiền để tự xây những phi trường "riêng"! Từ đó các hãng hàng không rẽ tiền muốn tìm "quyền cất cánh và hạ cánh" qua cách hợp tác với các hãng hàng không "địa phương" để được xử dụng chùa các phi trường của "đối tác đầu tư", từ đó giá vé sẽ rẽ.

Các hãng không rẽ tiền ở Châu Âu đang phá sản, pilots thất nghiệp, máy bay nằm ụ... Tại sao mà Việt Nam không ký hợp đồng với các hãng hàng không phá sản đó để họ chuyên chở du khách đến Việt Nam, và Việt Nam chịu trách nhiệm là TRỌNG ĐIỂM tại Đông Á???

22/04/2019 15:34

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang