Anonymous says:
24/10/2020 15:45

Đảng và Nhà nước độc tài, tài phiệt, phong kiến Việt Cộng cần chấm dứt đường lối, thủ đoạn trục lợi, hèn nhát...

" Thả 1, bắt 10 " các anh hùng, hào kiệt Việt Nam đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền của nhân dân Việt Nam.

Trọng ơi! Phúc ới! Lâm à!
Sao bay vi phạm Nhân Quyền của Dân.

Đảng ơi! Đảng ới! Đảng à!
Sao bay xâm phạm Dân Quyền của Dân.

Dân ơi! Dân ới! Dân à!
Dân ta Thay Đổi, Đổi Thay Đảng này!
Đảng này, độc đảng, độc quyền phản Dân.

Hiến pháp Đảng làm, Đảng bay vi phạm.
Dân không làm luật, Dân đéo phải theo.

Luật vi hiến, bất chính, bất công.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Dân bất diệt, Đảng tất liệt.

Thượng bất chính, Hạ tắc loạn.
Đảng bất chính, Nước tắc loạn.

Đảng và Nhà nước Việt Cộng cần phải trả lại Tự Do, Dân Quyền, Nhân Quyền cho 350 Tù binh vì Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.

Anonymous says:
24/10/2020 17:28

Ông Michael Phương Minh Nguyễn tay không tấc sắt bị Toà án "sở thú" Hồ Chí Minh cáo buộc ông Michael Phương Minh Nguyễn tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” cho thấy Toà án "sở thú" Hồ Chí Minh là một tên điên rất nặng, xin dẫn chứng.

Thủ tướng cột đèn Nguyễn Xuân Phúc "nếu" cột đèn có chân cũng về Việt Nam, còn con cuả Thủ tướng có cẳn nhưng thà ăn bơ thưà sưã cặn ở Mỹ, bỏ quê hương "bỏ cha bỏ mẹ" bỏ mồ mả ông bà cũng không chịu về Việt Nam.

Trung Quốc hiện chiếm Hoàng Sa Trường Sa, trong khi Thủ tướng cột đèn Nguyễn Xuân Phúc có trong tay 6 tàu ngầm Kilo và trên dưới 500 vị tướng lãnh anh hùng nhưng trốn biệt tâm, vậy thử hỏi một người tay không tấc sắt thì làm sao lật đổ cả một chính quyền, với cáo buộc nầy thì Đảng ta chỉ có nước làm tay sai.

Anonymous says:
25/10/2020 01:38

Hay thuc tinh dong bao oi.Khong nen theo cac Dang Phai co Viet Cong gai vao nen den khi ve VN la bi chung no xoi tai ngay. Chong Cong bang cach lam Dang Vien cua mot to chuc co Viet Cong tham gia la tu dua thong long vao co.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang