Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ân Xá Quốc tế lên tiếng về vụ bắt 4 người mới đây

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Huu nơi gửi USA :

" Trả tự do cho tất cả các Tù Nhân Lương Tâm "

Các tù nhân lương tam là thành viên của nhiều tổ chức khác nhau, các tôn giáo khác nhau, các khuynh hướng và đảng phái chính trị, văn hóa khác nhau, các tầng lớp xã hội khác nhau.

Một mục tiêu đấu tranh chung và cụ thể naỳ sẽ tạo nhiều cơ hội để đoàn kết và liên kết cho các đòan thể tôn giáo, khuynh hướng chính trị, tầng lớp xã hội trong cộng đồng Việt, trong và ngoài nước và với các tổ chức quốc tế.

Đấu tranh trả Tự Do và Nhân Quyền cho trên 100 Tù Nhân Lương Tâm cần là mục tiêu đâu tiên và quan trọng trên con đường đấu tranh cho 90 triêu dân Việt.

One Fights For All.
All Fight For One.
No One Left Behind.

Một Người Đấu Tranh Cho Mọi Người,
Mọi Người Đấu Tranh Cho Một Người,
Không Một Người Nào Bi Bỏ Rơi.

03/08/2017 20:26

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang