vietcong Hanoi Vietnam
vietcong Hanoi Vietnam says:
06/04/2021 21:00

Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người , nhưng là cơn ác mộng của nhân loại .
(Nhà văn , nhà thơ, nhà viết kịch ,...Victor Hugo)

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
06/04/2021 23:17

" Hiến pháp ", " Luật pháp " đảng Búa Liềm làm, nhà nước Búa Liềm vi hiến, phạm pháp, phá luật pháp.
Toàn dân Việt Nam không làm Hiến pháp, Luật pháp Việt Nam, toàn dân Việt Nam đéo phải tuân, đếch thèm theo.

" Luật pháp Búa Liềm Việt Cộng ", vi hiến, bất chính, bất minh, bất công, bất lương, bất nhân.
Toàn dân Việt Nam... bất khuất, bất chấp... bất tuân, bất tín nhiệm... bất hợp tác, bất bạo động.

Môt người dân Việt anh hùng vào tù,
Trăm trăm, ngàn ngàn người dân Việt anh hùng... Đứng Lên, Lên Tiếng

Chống ngàn ngàn những bất công, bất lương, bất nhân của đảng Búa Liềm.
Đòi hỏi Công lý, Công bằng, Công tâm,
Đòi hỏi Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền

Cho tất cả các người hùng tù nhân vì lương tâm, vì tự do tôn giáo, vì tự do ngôn luận, báo chí, vì tự do chính kiến,
Cho ngàn ngàn tù nhân oan, án oan, án bỏ túi, án móc túi,
Cho ngàn ngàn người dân oan bị cướp nhà, cướp đất, cướp ruộng,
Cho triệu triệu người dân lành bị cướp nhân quyền, bị cướp dân quyền

Búa Liềm Việt Cộng tất liệt, toàn dân Việt Nam bất diệt.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Vua bất chính, dân tắc loạn. Đảng vua Búa Liềm bất chính, đất nước Việt Nam tắc loạn.

Ý dân là ý trời ! Ý Dân Việt là ý Trời ! Ý Trời là ý Dân Việt.

Nhân quyền, Dân quyền, Dân chủ, Tự do > Đa dạng, Đa đảng, Đa tài, Đa năng, Đa hiệu > Độc lập + Tự do + Hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang