Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
22/03/2021 09:08

Cộng cò mày đi " ăn đêm ",
Đậu phải cành mềm, lội cổ xuống ao.

Đảng ơi ! Đảng cứu con vào,
Con cướp đồng nào, con biếu Đảng ta.

Có biếu thì biếu Trọng ta,
Mày biếu thằng nào, ta vặt lông " chim ".

Đảng đạo tặc, tài phiệt, Búa Liềm
độc đảng, độc tài... độc đoán, độc tôn...
độc quyền, độc diễn...
thanh trừng, thanh toán, thanh lọc
đạo tặc của Đảng đạo tặc,
theo luật đạo tặc của Đảng đạo tặc,
Và làm vua Đảng vua đạo tặc.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang