Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia

RFA
2020-05-20
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Minh họa: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 với tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.
Minh họa: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 với tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.
luatvietnam.vn

Chính phủ Việt Nam phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 với tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm được thực hiện trên phạm vi toàn bộ diện tích đất tự nhiên cả nước.

Theo thông tin truyền thông trong nước loan đi ngày 20/5, Nghị quyết số 67/NĐ-CP phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 với tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu quy hoạch này nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương; sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững nhằm phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Quy hoạch phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng và sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực địa phương cùng khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường. Đồng thời, bảo đảm tính nhân dân, hài hòa lợi ích quốc gia, nguyên tắc bình đẳng giới, tính khách quan và tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Thời hạn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 30 tháng từ ngày được phê duyệt. Kinh phí cho quy hoạch này và đánh giá môi trường được lấy từ nguồn vốn đầu tư công. Kinh phí lập kế hoạch lấy từ nguồn chi các hoạt động kinh tế.

Trong quá trình lập quy hoạch, tổ chức tuyển chọn chuyên gia trong nước và nước ngoài phải tuân theo quy định của pháp luật.

Xem toàn trang