Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Úc lên án việc các lò mổ ở Việt Nam dùng búa đập đầu gia súc

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.vinh hai duong nơi gửi AUSTRALIA :

DUNG NOI GI DEN , TRAU+ BO+ SUC VAT. NGAY CA VOI CON NGUOI, BON CHUNG CON DOI XU NHU THE, THI VIEC GIET MOT CON VAT , DOI VOI BON VIET CONG, LA CHUYEN ...TAM THUONG. KHONG CO GI PHAI ...CHONG DOI CA, SAU NAM 1975, QUAN DOI MIEN NAM, DA TUNG BI GIET NHU THE NAO..??? QUY VI CO BIET KHONG..??+ DANH DAP+ BO DOI+ HANH HA+ KHUNG BO TINH THAN+ KHUNG BO CA VOI NHUNG NGUOI THAN NHAN CUA HO NUA+VOI CHIEU BAI ..CAI TAO TU TUONG+ THUC CHAT LA TRAI TAP TRUNG, CON TOI TE HON CA THOI ...DUC QUOC XA NUA DAY..?? NEU CAC BAN TRE CO DIP DOC DUOC NHUNG TAC PHAM NHU ...DAY DIA NGUC+ TRAI TAP TRUNG DUC QUOC XA...V.V..THI CAC BAN TRE SE HIEU, CHA+ ONG+ ANH+ EM CHUNG TA BI VIET CONG GIET NHU THE NAO..?? KHONG BAO GIO THA THU CHO BON ...LANG SOI NAY..KHONG BAO GIO..??VI VAY, KHONG NEN BAN, THU VAT CON SONG SANG DAT NUOC MAN DI+ MOI RO NAY.CHO DEN KHI NAO , DAT NUOC NAY CO TU DO,DAN CHU+ TIEN BO NHAN DAO+ DOI VOI CON NGUOI CUNG NHU THU VAT..!?

17/06/2016 06:17

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang