Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Dân biểu Úc lên tiếng về tình trạng nhân quyền Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Cờ Lờ Vờ nơi gửi Đà Nẽng :

Hôm qua một ông bộ trưởng nói hiện nay nước mình chỉ hơn Lào và Căm Bu Chia. Thật tình tui không hiểu cái đảng CS VN có muốn đưa đất nước mình đi lên không. Xã hội vô tổ chức, con người hoang sơ (đánh giết tùy tiện), giáo dục thì bế tắc, kinh tế thì....moi dầu lên bán cũng lỗ!! Chỉ giỏi đàn áp người yêu nước, nay lập lực lượng này, mai lập lực lượng kia, chỉ nhằm bóp miệng cái đám thích ý kiến.
Chính trị thì chia bè kết đảng, thằng này xử thàng kia, có thằng nào yêu nước thực đâu.
Mấy ông trí thức nước ngoài về làm cố vấn cho Phúc niễng dư biết những điều này, sao không làm một cái gì? Nếu nhắm không làm được thì đi chỗ khác chơi, khỏi mang tiếng, dân khỏi mong chờ.

16/01/2018 12:05

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang