Hạ viện Mỹ thông qua Dự thảo luật Nhân quyền cho VN 2015

RFA 15.05.2015
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Dự thảo luật Nhân Quyền Cho Việt Nam 2015 vừa được thông qua bởi Tiểu Ban Nhân Quyền thuộc Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế trong hạ viện Hoa Kỳ.

Đây là dự luật của lưỡng đảng mà một trong những tác giả chính là dân biểu Christopher Smith, nói rằng mặc dù biết được có một số ít nhà bất đồng chính kiến Việt Nam được trả tự do nhưng không thể tin tưởng hoàn toàn rằng đó là nỗ lực thực sự trong việc cải thiện quyền con người của Việt Nam. Ông nói sự việc Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam được Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế và Tiểu Ban Nhân Quyền hạ viện thông qua là điều ý nghĩa vì là biện pháp thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền.

Vẫn theo lời ông, dự luật nếu được chấp thuận thành luật sẽ ngăn cản hành pháp Mỹ tăng bất cứ ngân khoản viện trợ nhân đạo nào cho Việt Nam trừ khi Việt Nam chứng tỏ thiện chí sửa đổi , thực hiên mọi cố gắng để thiết lập một thể chế dân chủ và nhân quyền cho đất nước của họ.

Trong những năm trước, Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam tại lập pháp Mỹ thường được hạ viện thông qua song luôn gặp trở ngại tại thượng viện.

Xem toàn trang