Dân Việt
Dân Việt says:
21/01/2021 08:56

Nhà nước không có ngân sách để mua lại trạm BOT Ninh Xuân.
Ngân sách hiện nay chỉ đủ dùng để tiến hành, chào mừng, bảo vệ, tổ chức... đại hội của 1500 đại biểu ĐH đảng lần thứ 13 của Đảng độc tài CSVN.
Xả trạm Ninh Xuân - đúng là hoạt động thiết thực nhất của nhân dân Khách Hòa để "Mừng Đảng, mừng Xuân".
"Xả trạm", cho Đảng... xả thân,
Mong đây sẽ là đại hội lần chót của Đảng độc tài lưu manh, bịp bợm!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang