Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Doanh nhân trả tiền học cho con ông Lê Đức Thúy ra tòa tại Anh

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyễn Hùng nơi gửi Hà nội :

Chuyện lạ, cùng nhóm tội phạm(đưa và nhận Hối lộ)nuớc ngoài thì đưa ra tòa Việt Nam thì ém nhẹm.Thé nên "Cùng bạn bè,cùng nhóm với nhau nên bây giờ Bầu Kiên và "đàn em" tiếp tục phát huy "thế mạnh" của nhóm lợi ích đưa kính tế VN đến bờ vực- Bình TĐ Ngân hàng còn tiếp tục thách thức đang "đánh Võ miệng" để che giấu cho nhau đấy(vừa ăn cắp vừa la làng)

29/11/2012 04:44

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang